eNvir, Automated Agriculture, Electronic Environment Control

Здравейте

Ние автоматизираме земеделието,
облекчаваме фермерите и гарантираме резултати.

Нашите продукти

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА eNvir ПРОДУКТОВАТА ГАМА
eNvir е електронна система за контролиране на температура, осветеност, влажност и кислород в затворени помещения. Подобни системи за познати под името "Климатичен компютър". При използването им, отпада нуждата от постоянни наблюдения от човек при което се елиминира човешката грешка, постигат се еднакви резултати за средата и се намаляват финансовите рискове за производителите.

 • Управление на Климата
 • Управление на Водата
 • Управление на Информация
 • Управление на Енергията
 • Нашата електронна система е нещо повече от Климатичен компютър. На практика тя се грижи за управлението на водата (влажност и поливане), управлението на енергия - преценявайки кога може да се спести енергия и да се ползват външните условия за корекция на климата, но също така работи със събраната информация за да подпомогне вземането на решения.

  eNvir (All-in-One) компютърът може да се ползва в птицеферми, кравеферми, свинеферми и други, като в тези случай се използва "eNvir Custom" продуктите.
  eNvir Basic

  Представлява базисна система за следене и контрол на околната среда в затворени помещения. Системата е оптимизирана за да пести енергия при затопляне/охлаждане, но изисква човешки контрол ...

  Повече
  eNvir Pro

  Професионална автономна система за контрол на околната среда, при което данните могат да се мониторират от разстояние. Системата създава и дневник с описание на всички действия, което позволява анализ ...

  Повече
  eNvir Custom

  Храненето, броенето и тегленето на животните може да става автоматично.

  Разработваме специфични системи за растениевъдство, животновъдството, домашна автоматизация и други.

  Повече
  гъби, гъбопроизводство, отглеждане на гъби, печурки, култивирани печурки, гъбарник, гъбарници, гъбопроизводители, гъби, оранжерия, оранжерии, оранжерийно производство
  гъбари, земеделски стопани, земеделци, животновъди, скотовъди, земеделски предприемач, фермер, фермери, ферма, зеленчукопроизводство, автоматичн система, климатичен компютър
  климат в затворено помещение, системи за отглеждане, автоматично отглеждане, автоматизирано отглеждане,