eNvir, Automated Agriculture, Electronic Environment Control

За нас

Ние създаваме възможности за
съвременно и високоефективно отглеждане на култури.

Нашата марка

eNvir е търговска и продуктова марка собственост на "Глобъл Шива Гузгунов" ООД и Десислав Гузгунов (Dessislav Gouzgounov).