eNvir, Automated Agriculture, Electronic Environment Control

Въпроси

Ако не откриете отговорите тук, можете да се свържете с нас.

Често Задавани Въпроси


Защо регулирането на парниковия климат е важно?
Като замеделски предприемач, вие разбирате по-добре от всеки друг, че парниковият климат има огромно влияние върху състоянието на културите. Температура на въздуха, влажността, съдържанието на CO 2 и правилния баланс на светлина са съществени условия за здрави и жизнени култури. Чрез регулирането на парниковите условия по подходящ начин, Вие ще намалите вероятността от заболявания и ще гарантирате качеството на Вашата продукция. Освен това, ще спестите ценно време и труд, както и електрическа енергия.

Защо са необходими климатични решения за вашето земеделско стопанство?
С компютъра eNvir можете да постигнете ефективна координация на всички климатични фактори. Интелигентеният eNvir софтуер за контрол и сензорите позволяват перфектна настройка на всички климатични процеси, като например отопление/охлаждане, осветление, вентилация и влажност. Събраните подробни данни и графики, Ви предоставят възможност за взимане на правилни и информирани решения за промени в екологичната среда или за инвестиции. Климатичната система следи не само текущите условия в помещението, но взема предвид и текущите метеорологични условия. Например, температурата на парника може да се регулира в зависимост от времето в следващите дни и вентилацията да се прави тогава, когато е най-удачно.

Какво ще постигнем?
С компютъра eNvir, можете да получите пълен контрол на условията на отглеждане в помещението. Във всеки един момент от деня, независимо от условията, можете да създадете идеален климат, изцяло съобразен с изискванията на растенията, гъбите или животните. С ефективно регулиране на климата, ще се подобри качеството на продукта, ще се намалят разходит и ще се повиши ефективността на отглеждане на културите.