eNvir, Automated Agriculture, Electronic Environment Control

Цени

Стойностите показани долу са референтни, и не бива да се използват за калкулации във вашият конкретен случай! Поискайте конкретна калкулация за Вашето стопанство.


Примерни Цени
  Компонент Брой Изработка Цена Цена BGN
eNvirBasic компютър 1   $ 1 347.00 1 953.15 лв.
eNvirBasic инсталация 200 m2 12 дни $ 2 200.00 3 190.00 лв.
Общо     $ 3 547.00 5 143.15 лв.


  Компонент Брой Изработка Цена Цена BGN
eNvirPro компютър 1   $ 2 702.50 3 918.63 лв.
eNvirPro инсталация 200 m2 24 дни $ 4 945.00 7 170.25 лв.
Общо     $ 7 647.50 11 088.88 лв.
Калкулации за ROI
За всяка автоматизирана система е важно тя да възвърне инвестициите, да оптимизира работата и да има дълготраен положителен ефект върху бизнеса. Бихме желали тук да Ви покажем част от разсъждението по отношение на инвестициите ROI (Return On Investment) за нашата климатична система.

Да вземем за пример гъбарник с площ от 100 м2, на 3 етажа, което прави 200 м2 производствена площ. За отглеждането на продукцията е нужен поне един работник за дейностите по поливане, торене, овлажняване, подържане на температура и влажност, наблюдаване за болести и т.н. С инсталирането на системата, се спестява трудът на работника и се печели от разликата в рандемана.
Рандеман чрез eNvirPro (доказано) за 5 реколти годишно 25%-29% от тон компост
Среден годишен рандеман при ръчно отглеждане за 5 реколти годишно 20% от тон компост
Изкупна цена за килограм 2.20 лв

  За 100м2 Гъбарник
Инвестиция за eNvirPro 11 300.00 лв.   -11 300.00 лв.
Работник (x 1) 500.00 лв. 12 месеца 6 000.00 лв.
Разлика в рандемана 5 реколти 1 210.00 лв. 6 050.00 лв.
ROI = 1.06 за 1 година 750.00 лв.

  За 200м2 Гъбарник
Инвестиция за eNvirPro 18 260.00 лв.   -18 260.00 лв.
Работник (x 2) 1000.00 лв. 12 месеца 12 000.00 лв.
Разлика в рандемана 5 реколти 2 200.00 лв. 11 000.00 лв.
ROI = 1.26 за 1 година 4 740.00 лв.

  За 2 x 200м2 Гъбарник
Инвестиция за eNvirPro 36 520.00 лв.   -36 520.00 лв.
Работник (x 4) 2000.00 лв. 12 месеца 24 000.00 лв.
Разлика в рандемана 5 реколти 4 510.00 лв. 22 550.00 лв.
ROI = 1.27 за 1 година 10 030.00 лв.